MyVinci School & Preschool
Szkołą i przedszkole anglojęzyczne
Adres
Czerska 14, 00-732 Warszawa
Sekretariat
(+48) 533-334-542
sekretariat@myvinci.edu.pl
Dyrektor
(+48) 533-334-541
Godziny otwarcia
7:30 - 18:00
MyVinci Preschool Biały Kamień:

Osiedle Eko Park, ul. Biały Kamień 7, 02 - 593 Warszawa, Polska
j.dycha@myvinci.edu.pl
(+48) 786-890-047
Facebook MyVinci Preschool

MyVinci School & Preschool Czerska:

ul. Czerska 14, 00 - 732 Warszawa
sekretariat@myvinci.edu.pl
(+48) 533-334-541
Facebook MyVinci School

Jesteśmy niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 117/PPN oraz 177/PPN.