MyVinci - program edukacji na miarę XXI w.

Z miłości do dzieci, z pasji do rozwijania talentów.

Nasze dzieci kochają i podziwiają
Mozarta i Picassa.

Z fascynacją odkrywają magiczny świat
Leonarda da Vinci i Einsteina.

Ucząc się wielu języków rozwijają
piękne umysły i wielkie talenty.


Dwie lokalizacje

W placówce przy ul. Biały Kamień 7 zajęcia prowadzone są w czterech językach, natomiast w placówce przy ul. Czerskiej 14 zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim, polskim oraz hiszpańskim.

MyVinci Preschool Biały Kamień

Przedszkole wielojęzyczne

MyVinci Preschool Czerska

Przedszkole anglojęzyczne
MyVinci Preschool Biały Kamień:

Osiedle Eko Park, ul. Biały Kamień 7, 02 - 593 Warszawa
j.dycha@myvinci.edu.pl
(+48) 786-890-047
Facebook MyVinci Preschool

MyVinci School & Preschool Czerska:

ul. Czerska 14, 00 - 732 Warszawa
sekretariat@myvinci-school.edu.pl
(+48) 533-334-541
Facebook MyVinci School

Jesteśmy niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 117/PPN oraz 177/PPN.