Program MyVinci - unikalne rozwiązanie na miarę XXI w.

Nadrzędnym celem edukacji w MyVinci jest wzmocnienie naturalnych predyspozycji młodego umysłu do przyswajania nowej wiedzy, a także rozbudzenie ciekawości i odwagi, by po nią sięgać. Dzięki temu dzieci uczą się na późniejszych etapach edukacji chętniej, łatwiej i efektywniej, co tworzy solidny fundament, by w dorosłym życiu skutecznie stawiać czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami XXI wiek.

MyVinci Preschool realizuje program w zakresie przedszkolnym dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a także w zerówce dla dzieci w wieku 5-6 lat, w której zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim. Kolejny etap kształcenia oferuje MyVinci School - szkoła podstawowa o unikalnym programie nauczania.

 

0
0
0
s2sdefault

Podstawowe założenia programu MyVinci Preschool

Wielojęzyczność, czyli nauka w różnych językach 

Wielojęzyczność to we współczesnym świecie niezwykle istotna umiejętność – narzędzie otwierające szerokie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Nie ma lepszego okresu dla nauki języków niż dzieciństwo. Małe dzieci nie tyle uczą się języków, co intuicyjnie je chłoną. W MyVinci Preschool Biały Kamień mają okazję poznać aż 4: angielski, hiszpański, rosyjski oraz naturalnie język polski. Dodatkowo mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku niemieckim.
Przedszkole MyVinci Preschool Czerska to w praktyce przedszkole anglojęzyczne: zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim, dodatkowo prowadzone są zajęcia w języku polskim oraz hiszpańskim. Stosujemy najskuteczniejszą metodę tzw. immersji, czyli „zanurzenia”. Każdego dnia większość zajęć prowadzona jest przez native speakera w danym języku. 

0
0
0
s2sdefault

Wielopoziomowy rozwój inteligencji, czyli kształcenie zintegrowane

Inteligencja dziecka jest wielopłaszczyznowa i wciąż ewoluuje. Dlatego w MyVinci Preschool zwracamy uwagę, by harmonijnie rozwijać zarówno inteligencję werbalną, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, muzyczno-rytmiczną, jak i interpersonalną i intrapersonalną. Codzienny program zajęć to kompleksowe połączenie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, historii, literatury, geografii oraz kultury i sztuki (muzyki, malarstwa, rzeźby). W ten sposób zapewniamy dzieciom wszechstronną edukację i rozwijanie różnorodnych zainteresowań, w tym artystycznych i sportowych. 

0
0
0
s2sdefault

Learning by playing, czyli nauka poprzez doświadczanie i zabawę

Program MyVinci Preschool opiera się na koncepcji learning-by-playing, czyli nauki przez zabawę. Wykorzystując wrodzoną ciekawość dzieci i nieustającą chęć eksplorowania świata edukacja odbywa się w najbardziej naturalny i intuicyjny dla nich sposób. Odpowiednio dobrany rozkład zajęć pozwala prowadzić maluchy przez labirynt wiedzy w taki sposób, że nie mogą się doczekać tego, co stanie się za chwilę. Angażując dzieci w ciekawe doświadczenia, interesujące prace manualne czy wcielanie się w różne role sprawiamy, że nasi wychowankowie zdobywają coraz to nowe umiejętności swobodnie, z radością i bez wysiłku, tak naturalnie jak niegdyś uczyły się chodzić czy mówić. Dzięki atrakcyjnej prezentacji tematów z wielu dziedzin dzieci są w stanie z łatwością przyswoić ogromny materiał edukacyjny, a kolejne osiągnięcia i sukcesy zachęcają je do dalszej nauki.

0
0
0
s2sdefault

Obcowanie ze sztuką, czyli nauka kreatywności i wrażliwości 

Istotną rolę w programie MyVinci Preschool odgrywają sztuki plastyczne i muzyka. Obcowanie ze sztuką nie tylko wzmacnia zdolności twórcze i kształtuje wrażliwość, ale ma wpływ na  pracę ludzkiego mózgu i układu nerwowego. Szczególną rolę odgrywa w tym procesie muzyka, zwłaszcza utwory barokowe oraz komponowane przez Mozarta. Badania prof. A. Tomatisa i innych naukowców potwierdzają, że dzięki wyjątkowym właściwościom tej muzyki dochodzi do harmonizacji i integracji rytmu pracy serca i mózgu, a także poprawy aktywności sensomotorycznej, koncentracji i pamięci. W MyVinci dzieci słuchają odpowiednio przygotowanych kompozycji, poznają różnorodne instrumenty, a także uczą się na nich grać. 

Jak gra na instrumencie wpływa na mózg - Anita Collins

0
0
0
s2sdefault

Harmonijny rozwój, czyli w „zdrowym ciele zdrowy duch” 

Prawidłowy rozwój każdego dziecka to jednoczesny i harmonijny rozwój intelektu, psychiki i ciała. W MyVinci rozumiemy, że ruch jest naturalną potrzebą młodego organizmu i objawem zdrowia. Dlatego zapewniamy naszym wychowankom codzienne zajęcia ruchowe. Trening ciała nie tylko usprawnia motorykę i zwiększa ogólną sprawność fizyczną. Odgrywa także istotną rolę w kształtowaniu osobowości: służy rozładowaniu emocji, buduje u dziecka zaufanie do samego siebie, poczucie siły i bezpieczeństwa, uczy determinacji i konsekwencji, radzenia sobie z wyzwaniami i porażkami, współpracy w grupie i współodpowiedzialności. 

0
0
0
s2sdefault

Indywidualne podejście, czyli poszanowanie i rozwój osobowości

Jednym z fundamentów programu MyVinci Preschool jest indywidualne podejście do każdego dziecka bo każde jest dla nas ważne i wyjątkowe. Wychowawcy prowadzą dla każdego podopiecznego odrębną kartę – tzw. profil rozwoju, dzięki czemu mogą proponować optymalną ścieżkę rozwoju, dopasowaną do osobowości, predyspozycji i zainteresowań wychowanka.

Kameralna grupa to warunek konieczny, by zapewnić dzieciom prawdziwie indywidualne traktowanie, poświecić każdemu z nich wystarczająco dużo uwagi, a tym samym odnosić sukcesy edukacyjno-wychowawcze. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez 2 wychowawców - wiodący (native speaker), który realizuje program oraz asystent, który pomaga w sprawach organizacyjnych.

0
0
0
s2sdefault

Akredytowany system nauczania, czyli gwarancja najwyższego poziomu

MyVinci Preschool jest placówką akredytowaną przez londyński Global Advanced Research Centre - twórcę programu MyVinci. Przedszkole jest także pod stałym nadzorem tej instytucji, realizowanym w postaci audytów i niezapowiedzianych wizyt kontrolnych. Procedury te dają rękojmię najwyższej jakości procesu edukacyjnego.

  

Jeśli już zdecydowałeś się na najlepszy krok, jaki możesz wykonać dla przyszłości Twojego dziecka, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

0
0
0
s2sdefault

MyVinci Preschool Biały Kamień:

Osiedle Eko Park, ul. Biały Kamień 7, 02 - 593 Warszawa, Polska
j.dycha@myvinci.edu.pl
(+48) 786-890-047
Facebook MyVinci Preschool

MyVinci School & Preschool Czerska:

ul. Czerska 14, 00 - 732 Warszawa
sekretariat@myvinci.edu.pl
(+48) 533-334-541
Facebook MyVinci School

Jesteśmy niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 117/PPN oraz 177/PPN.