Program MyVinci - unikalne rozwiązanie na miarę XXI w.

Nadrzędnym celem edukacji w MyVinci jest wzmocnienie naturalnych predyspozycji młodego umysłu do przyswajania nowej wiedzy, a także rozbudzenie ciekawości i odwagi, by po nią sięgać. Dzięki temu dzieci uczą się na późniejszych etapach edukacji chętniej, łatwiej i efektywniej, co tworzy solidny fundament, by w dorosłym życiu skutecznie stawiać czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami XXI wiek.

MyVinci Preschool realizuje program w zakresie przedszkolnym dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a także w zerówce dla dzieci w wieku 5-6 lat, w której zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim. Kolejny etap kształcenia oferuje MyVinci School - szkoła podstawowa o unikalnym programie nauczania.

 


Podstawowe założenia programu MyVinci Preschool

Wielojęzyczność, czyli nauka w różnych językach 

Wielojęzyczność to we współczesnym świecie niezwykle istotna umiejętność – narzędzie otwierające szerokie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Nie ma lepszego okresu dla nauki języków niż dzieciństwo. Małe dzieci nie tyle uczą się języków, co intuicyjnie je chłoną. W MyVinci Preschool Biały Kamień mają okazję poznać aż 4: angielski, hiszpański, rosyjski oraz naturalnie język polski. Dodatkowo mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku niemieckim.
Przedszkole MyVinci Preschool Czerska to w praktyce przedszkole anglojęzyczne: zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim, dodatkowo prowadzone są zajęcia w języku polskim oraz hiszpańskim. Stosujemy najskuteczniejszą metodę tzw. immersji, czyli „zanurzenia”. Każdego dnia większość zajęć prowadzona jest przez native speakera w danym języku. 


Wielopoziomowy rozwój inteligencji, czyli kształcenie zintegrowane

Inteligencja dziecka jest wielopłaszczyznowa i wciąż ewoluuje. Dlatego w MyVinci Preschool zwracamy uwagę, by harmonijnie rozwijać zarówno inteligencję werbalną, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, muzyczno-rytmiczną, jak i interpersonalną i intrapersonalną. Codzienny program zajęć to kompleksowe połączenie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, historii, literatury, geografii oraz kultury i sztuki (muzyki, malarstwa, rzeźby). W ten sposób zapewniamy dzieciom wszechstronną edukację i rozwijanie różnorodnych zainteresowań, w tym artystycznych i sportowych. 


Learning by playing, czyli nauka poprzez doświadczanie i zabawę

Program MyVinci Preschool opiera się na koncepcji learning-by-playing, czyli nauki przez zabawę. Wykorzystując wrodzoną ciekawość dzieci i nieustającą chęć eksplorowania świata edukacja odbywa się w najbardziej naturalny i intuicyjny dla nich sposób. Odpowiednio dobrany rozkład zajęć pozwala prowadzić maluchy przez labirynt wiedzy w taki sposób, że nie mogą się doczekać tego, co stanie się za chwilę. Angażując dzieci w ciekawe doświadczenia, interesujące prace manualne czy wcielanie się w różne role sprawiamy, że nasi wychowankowie zdobywają coraz to nowe umiejętności swobodnie, z radością i bez wysiłku, tak naturalnie jak niegdyś uczyły się chodzić czy mówić. Dzięki atrakcyjnej prezentacji tematów z wielu dziedzin dzieci są w stanie z łatwością przyswoić ogromny materiał edukacyjny, a kolejne osiągnięcia i sukcesy zachęcają je do dalszej nauki.


Obcowanie ze sztuką, czyli nauka kreatywności i wrażliwości 

Istotną rolę w programie MyVinci Preschool odgrywają sztuki plastyczne i muzyka. Obcowanie ze sztuką nie tylko wzmacnia zdolności twórcze i kształtuje wrażliwość, ale ma wpływ na  pracę ludzkiego mózgu i układu nerwowego. Szczególną rolę odgrywa w tym procesie muzyka, zwłaszcza utwory barokowe oraz komponowane przez Mozarta. Badania prof. A. Tomatisa i innych naukowców potwierdzają, że dzięki wyjątkowym właściwościom tej muzyki dochodzi do harmonizacji i integracji rytmu pracy serca i mózgu, a także poprawy aktywności sensomotorycznej, koncentracji i pamięci. W MyVinci dzieci słuchają odpowiednio przygotowanych kompozycji, poznają różnorodne instrumenty, a także uczą się na nich grać. 

Jak gra na instrumencie wpływa na mózg - Anita Collins


Harmonijny rozwój, czyli w „zdrowym ciele zdrowy duch” 

Prawidłowy rozwój każdego dziecka to jednoczesny i harmonijny rozwój intelektu, psychiki i ciała. W MyVinci rozumiemy, że ruch jest naturalną potrzebą młodego organizmu i objawem zdrowia. Dlatego zapewniamy naszym wychowankom codzienne zajęcia ruchowe. Trening ciała nie tylko usprawnia motorykę i zwiększa ogólną sprawność fizyczną. Odgrywa także istotną rolę w kształtowaniu osobowości: służy rozładowaniu emocji, buduje u dziecka zaufanie do samego siebie, poczucie siły i bezpieczeństwa, uczy determinacji i konsekwencji, radzenia sobie z wyzwaniami i porażkami, współpracy w grupie i współodpowiedzialności. 


Indywidualne podejście, czyli poszanowanie i rozwój osobowości

Jednym z fundamentów programu MyVinci Preschool jest indywidualne podejście do każdego dziecka bo każde jest dla nas ważne i wyjątkowe. Wychowawcy prowadzą dla każdego podopiecznego odrębną kartę – tzw. profil rozwoju, dzięki czemu mogą proponować optymalną ścieżkę rozwoju, dopasowaną do osobowości, predyspozycji i zainteresowań wychowanka.

Kameralna grupa to warunek konieczny, by zapewnić dzieciom prawdziwie indywidualne traktowanie, poświecić każdemu z nich wystarczająco dużo uwagi, a tym samym odnosić sukcesy edukacyjno-wychowawcze. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez 2 wychowawców - wiodący (native speaker), który realizuje program oraz asystent, który pomaga w sprawach organizacyjnych.


Akredytowany system nauczania, czyli gwarancja najwyższego poziomu

MyVinci Preschool jest placówką akredytowaną przez londyński Global Advanced Research Centre - twórcę programu MyVinci. Przedszkole jest także pod stałym nadzorem tej instytucji, realizowanym w postaci audytów i niezapowiedzianych wizyt kontrolnych. Procedury te dają rękojmię najwyższej jakości procesu edukacyjnego.

  

Jeśli już zdecydowałeś się na najlepszy krok, jaki możesz wykonać dla przyszłości Twojego dziecka, wypełnij formularz zgłoszeniowy.


MyVinci Preschool Biały Kamień:

Osiedle Eko Park, ul. Biały Kamień 7, 02 - 593 Warszawa, Polska
j.dycha@myvinci.edu.pl
(+48) 786-890-047

MyVinci School & Preschool Czerska:

ul. Czerska 14, 00 - 732 Warszawa
sekretariat@myvinci.edu.pl
(+48) 533-334-541

Jesteśmy niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 117/PPN oraz 177/PPN.