MyVinci - program edukacji na miarę XXI w.

Z miłości do dzieci, z pasji do rozwijania talentów.

Nasze dzieci kochają i podziwiają Mozarta i Picassa.

Z fascynacją odkrywają magiczny świat Leonarda da Vinci i Einsteina.

Ucząc się wielu języków rozwijają piękne umysły i wielkie talenty.


Osiedle Eko Park
ul. Biały Kamień 7
02 - 593 Warszawa


(+48) 786-890-047
(+48) 22 646-21-87

Jesteśmy niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 117/PPN oraz 177/PPN.