Przedszkole angielsko-polskie
już otwarte!
Przedszkole w atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Czerskiej 14


ul. Czerska 14
00 - 732 Warszawa


(+48) 533-334-541

Jesteśmy niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 117/PPN oraz 177/PPN.